Art Neon Lighting Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka jawna realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Wdrożenie planu działalności międzynarodowej firmy Art Neon Lighting sp. z o.o. sp. j.”.

Głównym celem projektu jest wdrożenie planu działalności międzynarodowej stanowiącego podstawę działań zmierzających do zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstwa, wzmocnienia rozpoznawalności polskich marek na rynkach międzynarodowych, zwiększenia aktywności międzynarodowej małopolskich MŚP oraz zwiększenia rozpoznawalności Małopolski jako marki gospodarczej.

Efektem realizacji projektu będzie wprowadzenie na docelowe rynki priorytetowe – rynek niemiecki i łotewski – innowacyjnych produktów, nawiązanie kontaktów, rozpoczęcie współpracy z nowymi kontrahentami, wypromowanie marki BERGMEN, a co za tym idzie wzrost przychodów ze sprzedaży na eksport.

Wartość projektu: 425 880,007 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 181 200,00 PLN

EFRR