Art Neon Lighting Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka jawna realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. “Wdrożenie planu działalności międzynarodowej firmy Art Neon Lighting sp. z o.o. sp. j.”.

Głównym celem projektu jest wdrożenie planu działalności międzynarodowej stanowiącego podstawę działań zmierzających do zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstwa, wzmocnienia rozpoznawalności polskich marek na rynkach międzynarodowych, zwiększenia aktywności międzynarodowej małopolskich MŚP oraz zwiększenia rozpoznawalności Małopolski jako marki gospodarczej.

Efektem realizacji projektu będzie wprowadzenie na docelowe rynki priorytetowe – rynek niemiecki i łotewski – innowacyjnych produktów, nawiązanie kontaktów, rozpoczęcie współpracy z nowymi kontrahentami, wypromowanie marki BERGMEN, a co za tym idzie wzrost przychodów ze sprzedaży na eksport.

Wartość projektu: 425 880,007 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 181 200,00 PLN

EFRR

Art Neon Lighting Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka jawna realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. “Międzynarodowa ekspansja firmy Art Neon Lighting sp. z o.o. sp.j. poprzez promocję marki produktowej BERGMEN na rynkach perspektywicznych.”.

Głównym celem projektu jest wzrost rozpoznawalności marki przedsiębiorstwa poza granicami Polski, promocja unikalnych produktów przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych, promocja Marki Polskiej Gospodarki MPG oraz poprawa wizerunku polskich przedsiębiorstw jako nowoczesnych, innowacyjnych i sprzyjających trendom branżowym.

Efektem realizacji projektu będzie nawiązanie cennych kontaktów biznesowych z potencjalnymi zagranicznymi odbiorcami i kontrahentami, a także wzrost przychodów firmy poprzez zwiększenie wartości eksportu produktów – systemów oświetleniowych marki Bergmen.

Wartość projektu: 567 500,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 425 625,00 PLN

Fundusze Europejskie

Art Neon Lighting Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka jawna realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. “Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych celem wprowadzenia na rynek innowacyjnego systemu LED.”.

Głównym celem projektu jest wdrożenie w ramach prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej innowacji technologicznej w postaci innowacyjnego kompaktowego systemu LED-owego z podwójnym układem rozpraszająco-odbijającym.

Bezpośredni rezultat projektu, stanowić będzie wprowadzenie na rynek innowacyjnego produktu – kompaktowego systemu LED-owego z podwójnym układem rozpraszająco-odbijającym. Produkt projektu określić należy jako nowatorski w skali światowej.

Wartość projektu: 2 876 601,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 1 286 285,00 PLN

Fundusze Europejskie